X JORNADES D’ART I HISTÒRIA

 

 

XÀTIVA, 2 AL 4 D’AGOST 2018

 

 

CURS D'ESTIU

Fullet de les Jornades

 

 

HORARI:

 

Dies, 2, 3 i 4

MATÍ (2 i 3) DE 9 A 13:30 HORES: CONFERÈNCIES

MATÍ  (4 i VESPRADA (2 i 3):  VISITES GUIADES

 

LLOC:

CASA DE LA CULTURA – XÀTIVA

VISITES GUIADES (Mireu programa)

 

DIES:

2 al 4 d’agost de 2018

 

ORGANITZA:

ULLEYE  

(www.xativa-llibres.comwww.ulleye.com)

 

SECRETARIA:

ulleye@ulleye.com

 

PATROCINA:

IMPRENTA PAPIRO – XÀTIVA

 

TALLER DE CERÀMICA VALLÈS 16, XÀTIVA.

 

DIRECCIÓ:

ALBERT FERRER I ORTS

ANTONI LÓPEZ I ALEMANY

JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – ULLEYE

 

DOCUMENTACIÓ:

Actes de les IXJornades d’Art i Història a Xàtiva

 

 

INSCRIPCIÓ:

Abans del 25 de juliol: 20 €.   Després: 30 €

Estudiants i aturats (Adjuntar document acreditatiu) abans del 25 de juliol:  12 €,  Després: 20 €

Ningú que no estiga inscrit podrà assistir a les conferències i visites guiades.

 

CERTIFICAT:

 

De l'organització.

(Assistència mínima al 80 per cent de les sessions)

 

Visites guiades:

La informació sobre les mateixes serà donada en el transcurs de les sessions de conferències dels matins.

Solament poden assistir a les visites les persones inscrites al curs.
Gràcies per participar.


 

PROGRAMA (En un dies estarà disponible)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PONENTS

 

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA

Historiador de l'Art.

JOSEP A. FERRE I PUERTO

Historiador de l’Art

PASCUAL MIRA MUÑOZ

Metge i alumne de la UNED

VICENT TORREGROSA I SOLER

Arquitecte conservador del Castell de Xàtiva

AGUSTÍ VENTURA I CONEJERO

Catedràtic de Llatí. Cronista Oficial de Xàtiva.

 

 

 

INSCRIPCIÓ:

Nom i cognoms: .......................................................................................................

NIF ........................................ Carrer .......................................................................

Població .................................................................................. codi postal ….......……

E-mail ……………..…………………………………………… Telèfon……....……………

 

 

Preu : Fins el 25 de juliol:   20 €    5  Estudiants i aturats (Amb document acreditatiu) :   12 €   5

                                                                                                                   Després: 30 €    5                                                                                     20 €   5

 

                                                            Fer l’ingrés a qualsevol oficina de la SABADELL-CAM a nom d’Ulleye:

  

 

IBAN / BIC ES 39

 

0081

0324

96

0001407247

BSAB ESBB

 

Enviar còpia de l’ingrés i la fitxa d’inscripció a:

 

Per correu electrònic a: ulleye@ulleye.com   

 

Per correu postal aUlleye – Apartat 170 – 46800 XÀTIVA